Vés al contingut

Qui Som

Som un centre ocupacional d’atenció diürna que, oferim una atenció rehabilitadora i habilitadora, ajudant a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, a aconseguir el seu màxim grau d’integració social a través de l’ocupació activa.

En aquest sentit, representem una alternativa des de l’àmbit de Serveis Socials, per aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni tampoc a un Centre Especial de Treball, perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient, i per tant, no poden ni els convé establir una relació laboral.

Portem a terme activitats d’ocupació terapèutica que pretenen fomentar la creativitat i el treball individual o en equip, reforçant l’autoestima i la confiança en les seves pròpies possibilitats i el respecte als altres i a un mateix.

Els serveis esmentats els portem a terme mitjançant les següents dues tipologies d’activitats:

Als nostres tallers es realitzen diverses tasques i s’apliquen diferents tècniques de treball per l’elaboració de productes.

Els nostres usuaris participen activament en els tallers de pintura, estampació, cerámica, teixits, bijuteria, vidre, cuina, paper craft i horticultura.

Veure més →

De la mateixa manera, oferim activitats d’ajustament personal, activitats que pretenen l’habilitació estructural de la persona i una millora en la seva relació amb l’entorn. Treballem en tallers d’aprenentatges acadèmics funcionals, de comunicació, dinàmiques de grups, informàtica, coneixement del barris, matins de museus, i en diverses activitats esportives.

La nostra finalitat primordial, doncs, és aconseguir la màxima integració social, ajustament personal, i ocupació terapèutica, promocionant tasques de taller encaminades a fomentar, hàbits, actituds, i habilitats o destreses per a una major autonomia.

El nostre treball engloba una historia de molts anys atenent un col·lectiu amb patologies severes d’inici infantil (psicosis i autisme), per tal d’obrir-los al món que els envolta, evitar l’aïllament i l’exclusió. Fomentant la creativitat, la expressió de desitjos, potenciant la integració en una societat plural i diversa els ajuda a desenvolupar recursos propis per a promoure l’adaptació, el creixement i l’estabilitat.

Veure més →